Uroczyste podsumowanie konkursu pn. „Poznaj płazy Polski”

Uroczyste podsumowanie konkursu pn. „Poznaj płazy Polski”

W ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo-ekologiczna w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce zorganizowały konkurs plastyczno-fotograficzny. W...
Skip to content