Monitoring płazów

Monitoring płazów

Monitoring to działania polegające na obserwowaniu i ocenie stanu ekosystemów i obserwowanych gatunków oraz zachodzących zmian w tych ekosystemach. Badania monitoringowe pozwalają również ocenić skuteczność stosowanych metod ochrony gatunków i siedlisk.  Monitoring działań ochrony czynnej na Barbarce realizowany jest od marca 2020 do czerwca 2021r.

Monitoring płazów prowadzony przez uczniów

Działanie skierowane jest do zainteresowanych nauczycieli i uczniów z terenu woj. kujawsko-pomorskiego. Do udziału zapraszamy 30 placówek z terenu województwa. Celem organizacji akcji badania liczebności i składu gatunkowego płazów jest przybliżenie uczestnikom roli, jaką pełnią płazy w ekosystemach, postepowania z gatunkami chronionymi i ocenę stanu ekosystemów wodnych w najbliższej okolicy. 

Działanie realizowane jest od marca 2020r. do czerwca 2021r.

 

 

  Podstawowe informacje

  Odnotowane gatunki 1

  Odnotowane gatunki 2

  Odnotowane gatunki 3

  Odnotowane gatunki 4

  Odnotowane gatunki 5

  Skip to content