Niska emisja

Przez niską emisję rozumiemy emisję pyłów i szkodliwych gazów do 40 m wysokości. Niska emisja powodowana jest przede wszystkim przez liczne, rozproszone źródła – głównie lokalne kotłownie węglowe, a także domowe piece grzewcze. Jej przyczyną jest przede wszystkim spalanie paliw stałych w nieefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych urządzeniach grzewczych małej mocy, komunikacja samochodowa, przemysł oraz wtórna emisja szkodliwych pyłów.

Zanieczyszczenia z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych – to w chwili obecnej największy problem i największe źródło zanieczyszczeń. Za zanieczyszczenia komunikacyjne w wysokości 10-25% europejskiej emisji pyłów odpowiadają głównie samochody. Zanieczyszczenia przemysłowe – ponieważ od wielu lat poświęca się im wiele uwagi oraz środków finansowych nie stanowią w chwili obecnej największego problemu.

Problem niskiej emisji dotyczy większości miast polskich. Wraz z rosnącą świadomością mieszkańców staje się on przedmiotem konferencji i szkoleń a także gorących debat w przestrzeni publicznej.

Chcąc zmniejszyć niską emisję należy kompleksowo podejść do tematu; przede wszystkim doprowadzić do wymiany  przestarzałych źródeł ciepła, przeprowadzić termomodernizację starych budynków a także ograniczyć emisję komunikacyjną. Dużą rolę odgrywa w tym procesie edukacja a także pomoc finansowa i organizacyjna związana z wymianą starych urządzeń. 

Skip to content