Monitoring płazów

Monitoring płazów

Monitoring to działania polegające na obserwowaniu i ocenie stanu ekosystemów i obserwowanych gatunków oraz zachodzących zmian w tych ekosystemach. Badania monitoringowe pozwalają również ocenić skuteczność stosowanych metod ochrony gatunków i siedlisk.  Monitoring działań ochrony czynnej na Barbarce realizowany jest od marca 2020 do czerwca 2021r.

Monitoring płazów prowadzony przez eksperta na terenie Barbarki

Działanie realizowane jest na terenie Osady Leśnej na Barbarce oraz w rezerwacie „Las Piwnicki”. Ponadto badania wykorzystania przez płazy zbiorników zlokalizowany w lasach oraz składu gatunkowego płazów prowadzone są na Stawach Przysieckich czy niewielkich zbiornikach w Toruniu i Lulkowie. Monitoring płazów prowadzony będzie dwa lata od marca 2020 do czerwca 2021r.

Raport z badań – kliknij tutaj

 

 

Skip to content