Wystawa posterowa w szkołach

W ramach projektu na terenie 30 placówek oświatowych, z 23 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowana zostanie wystawa posterowa, dotycząca krajowych gatunków płazów. Wraz z wystawą do szkół trafi przygotowany komplet badawczy składający się z: walizki Eko-badacza, kart monitoringu, karty postępowania z gatunkami chronionymi i przewodników do oznaczania płazów.

 Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wizytą naszej wystawy w Waszej placówce oraz wzięciem udziału w działaniach monitoringowych płazów na terenie naszego województwa, zapoznajcie się z regulaminem oraz wypełnijcie kartę zgłoszenia.

Jeśli Wasze zgłoszenie zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Organizatora, jego przedstawiciel zgłosi się do Was w celu ustalenia szczegółów.

Serdecznie zapraszamy!

Wystawa składać się będzie z 20 posterów (format 70 cm x 100 cm), zamontowanych na 10 dwustronnych aluminiowych stojakach. Na posterach zamieszczone zostanę zdjęcia polskich płazów z ich charakterystyką, mapką przedstawiającą ich zasięg, ciekawostkami i sposobami ochrony.

Zaplanowano, że wystawa przekazana zostanie każdej placówce na minimum 2 tygodnie i ustawiona zostanie w miejscu uczęszczanym przez uczniów. Będą mogli z niej korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Łączna liczba odbiorców 3000 osób (po ok. 100 uczniów z 30 placówek).

W przypadku badań monitoringowych założono, że weźmie w nich udział po 60 uczniów z każdej placówki (łącznie 600 osób). Wyniki realizowanych badań zostaną przesłane do Stowarzyszenia, gdzie zostaną opracowane i zamieszczone na stronie internetowej projektu. Ponadto zostaną zamieszczone w publikacji oraz zaprezentowane podczas podsumowania projektu.

 Działanie zrealizowane zostanie w dwóch edycjach: I edycja 2020 r. (15 placówek) i II edycja 2020 r. (15 placówek)

 W wyniku działań zostanie podniesiona świadomość ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony płazów i obalenie negatywnych przesądów dotyczących tej grupy zwierząt. Materiały będą stanowiły pomoc w realizacji zajęć tematycznych dotyczących bioróżnorodności, form ochrony, ochrony gatunkowej, rozpoznawania i systematyki płazów oraz będą wsparciem dla nauczycieli w realizacji formalnych i nieformalnych programów/ścieżek nauczania.

Skip to content