Konkurs na voucher

Konkurs inicjatyw lokalnych województwa kujawsko – pomorskiego pn. “Wparcie dla różnorodności biologicznej”

W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs dla przedszkoli i szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. W konkursie wybrane zostaną placówki z 23 powiatów, które otrzymają voucher w wysokości do 3 000 zł na realizację projektu dotyczącego różnorodności biologicznej.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w konkursie, zapoznajcie się z regulaminem i skontaktujcie się z nami.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie

termin przesyłania przesunięto do 15.10.20 r.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu zrealizowania konkursu na voucher zgodnie z zamieszczoną poniżej informacją RODO

Harmonogram konkursu:

 1. do dnia 15 października  2020 r. (termin przedłużony)– przesłanie karty zgłoszenia udziału w  konkursie poprzez formularz on-line na stronie internetowej konkursu: ochronagatunkowa.edu.pl
 2. do dnia 30 października 2020 r. – termin składania wniosków poprzez pocztą elektroniczną tj. przesłanie skanów dokumentów konkursów
 3. do dnia 13 listopada 2020 r. – ocena złożonych w konkursie wniosków i  wyłonienie projektów do wsparcia
 4. w przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na konkurs ogłoszony zostanie dodatkowy nabór wniosków
 5. do dnia 18 listopada 2020 r. – poinformowanie laureatów i ogłoszenie wyników na stronie internetowej konkursu: ochronagatunkowa.edu.pl
 6. do dnia 30 listopada 2020 r. – termin złożenia w biurze Organizatora oryginalnych dokumentów konkursowych przez wnioskodawców, którym przydzielone zostało wsparcie
 7. od listopada 2020 do 30 kwietnia 2021 r. – realizacja zadań określonych we wniosku
 8. do dnia 15 stycznia 2021 r. – nadsyłanie sprawozdań częściowych ze zrealizowanych zadań.
 9. do dnia 30 maja 2021 r. – nadsyłanie sprawozdań końcowych ze zrealizowanych zadań.
 10. do 30 czerwca 2021 r. – rozliczenie realizacji zadań

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i realizacji działań w formie projektu angażującego społeczność np. dzieci i młodzież, przyczyniających się do podnoszenia świadomości ekologicznej. Przykładowe tematy mogą dotyczyć:

 1. bioróżnorodność (np. ochrona drzew bądź planowane nasadzenia),
 2. promocja wiedzy dotyczącej wody (np. oszczędzanie wody),
 3. ochrona zwierząt – zwierzęta domowe i hodowlane,
 4. produkcja i oszczędzanie energii,
 5. ładu przestrzennego,
 6. postępowania z odpadami,
 7. przeciwdziałanie niskiej emisji (smog) – promocja zachowań prozdrowotnych związanych z ocieplaniem budynków,
 8. wsparcie dla grup wiekowych, płciowych, niepełnosprawnych (np. w jaki sposób seniorzy mogą wykorzystać swój czas na rzecz ochrony środowiska?),
 9. współpraca międzypokoleniowa – wymiana doświadczeń i usług, dzielenie się czasem itp.,
 10. promocja zdrowej żywności,
 11. estetyka i jakość życia – działania mające na celu dbanie bądź odtwarzanie lokalnej przestrzeni publicznej np. elementy krajobrazu czy architektury,
 12. działania artystyczne promujące zrównoważony rozwój – np. mural, koncert, warsztaty (literackie, teatralne itp.).

Projekty powinny być zrealizowane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i w miejscach publicznie dostępnych, otwartych dla osób pragnących uczestniczyć w projekcie, w tym na terenie placówki oświatowej.

Wsparcie dla jednej placówki może wynosić maksymalnie do 3000,00 zł. Koszty dot. Voucheru zostaną pokryte po wystawieniu faktury na organizatora konkursu zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie. Uczestnicy konkursu nie są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego.

Skip to content