Konkurs na voucher

Konkurs inicjatyw lokalnych województwa kujawsko – pomorskiego pn. „Wparcie dla różnorodności biologicznej”

W ramach projektu zorganizowany został konkurs dla przedszkoli i szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. W konkursie wybrane zostały 23 placówki z podziałem na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymają voucher w wysokości do 3 000 zł na realizację projektu dotyczącego różnorodności biologicznej.

Dziękujemy serdecznie wszystkim placówkom, które zgłosiły się do konkursu i gratulujemy laureatom!

Lista placówek, którym udzielono wsparcia na realizację zadań w formie Vouchera

I nabór

Lista placówek, którym udzielono wsparcie na realizację zadań w I naborze konkursu (zadania realizowane w okresie listopad 2020 – kwiecień 2021)

1. Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim, powiat : brodnicki

2. Szkoła w Podstawowa w Dobrczu, powiat: bydgoski

3. Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie, powiat: inowrocławski

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Jagiellonka” w Inowrocławiu, powiat: inowrocławski

5. Szkoła Podstawowa w Kikole, powiat: lipnowski

6. Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, powiat: Bydgoszcz

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy, powiat: Bydgoszcz

8. Niepubliczne Przedszkole “Flisaczek” w Toruniu, powiat: Toruń

9. Przedszkole Miejskie nr 8 w Toruniu, powiat: Toruń

10. Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu, powiat: Toruń

11. Szkoła Podstawowa w Łubiance, powiat: toruński

 

II nabór

 Lista 12 placówek, którym udzielono wsparcie na realizację zadań w II naborze konkursu (zadania realizowane w okresie  kwiecień – wrzesień 2021

 Placówki, zlokalizowane na terenie powiatów, z których nie zgłosiły się szkoły lub przedszkola w I naborze lub których oferty uzyskały w II naborze w danym powiecie największą ilość punktów:

 

 1. Niepubliczne Przedszkole Bim – Bam – Bino w Aleksandrowie Kujawskim – powiat aleksandrowski – ilość przyznanych punktów: 38,33
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie – powiat  chełmiński – ilość przyznanych punktów: 38,3
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłobii – powiat  włocławski – ilość przyznanych punktów: 37
 4. Przedszkole Publiczne nr 12 we Włocławku – powiat Miasto Włocławek – ilość przyznanych punktów: 34,67
 5. Szkoła Podstawowa w Radzynku – powiat rypiński – ilość przyznanych punktów: 34,67
 6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie – powiat radziejowski – ilość przyznanych punktów: 33
 7. Szkoła Podstawowa w Węgiersku – powiat golubsko- dobrzyński – ilość przyznanych punktów: 31,67
 8. Szkoła Podstawowa nr 20 w Grudziądzu – powiat Miasto Grudziądz- ilość przyznanych punktów: 31
 9. Szkoła Podstawowa w Sosnówce – powiat grudziądzki – ilość przyznanych punktów: 28,33

 

Placówki, które w II naborze uzyskały największą ilość punktów wśród szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie powiatów, w których wcześniej przyznano vouchery:

 

 1. ISOB – International School of Bydgoszcz w Bydgoszczy – powiat Miasto Bydgoszcz- ilość przyznanych punktów – 40
 2. Przedszkole Miejskie nr 2 w Toruniu – powiat Miasto Toruń –  ilość przyznanych punktów: 36,33
 3. Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu – powiat Miasto Toruń – ilość przyznanych punktów: 36,33

 

Lista Rezerwowa – placówki, których oferty uzyskały wymagane minimum punktowe (min 28/40 pkt), ale zlokalizowane są na terenie powiatów, z których szkoły/przedszkola zdobyły Voucher w I naborze lub  inne placówki z tego powiatu w II naborze uzyskały  większą ilość punktów.

 • Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – powiat toruński – ilość przyznanych punktów 34,33
 • Szkoła Podstawowa „Cambride Academy” w Toruniu – powiat Miasto Toruń – ilość przyznanych punktów 31,67
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Toruniu – powiat Miasto Toruń – ilość przyznanych punktów 31,67
 • Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mali Giganci” w Toruniu – powiat Miasto Toruń – ilość przyznanych punktów: 30,67
 • Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – powiat golubsko- dobrzyński – ilość przyznanych punktów: 28,67
 • Dwujęzyczne Przedszkole Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach – powiat toruński –  ilość przyznanych punktów: 28,33

Lista placówek, których oferty spełniały wymogi formalne, ale w ocenie merytorycznej uzyskały mniej niż 70%  maksymalnej liczby punktów

 • Szkoła Podstawowa w Grupie – powiat świecki – ilość przyznanych punktów: 24
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi – powiat tucholski – ilość przyznanych punktów:20,33
 • Zespół Szkół w Strzelnie – powiat mogileński – ilość przyznanych punktów: 21,33

 

Lista placówek, których oferty nie spełniły  wymogów formalnych:

 • Prywatne Przedszkole i Żłobek Delfinek 2 w Toruniu – powiat Miasto Toruń – niekompletna oferta
 • Technikum Leśne w Tucholi – powiat tucholski –  wnioskowana kwota wielokrotnie przekraczała wartość Vouchera

 

 

Harmonogram II naboru w konkursu:

 1. do dnia  15 marca 2021 r. – przesłanie karty zgłoszenia udziału w  konkursie poprzez formularz on-line na stronie internetowej – konkursu: ochronagatunkow.edu.pl
 2. do dnia  25 marca 2021 r. – termin składania ofert poprzez pocztą elektroniczną tj. przesłanie skanów dokumentów konkursów
 3. do dnia 31 marca 2021 r. – ocena złożonych w konkursie ofert i  wyłonienie projektów do wsparcia
 4. w przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na konkurs ogłoszony zostanie dodatkowy nabór wniosków
 5. do dnia 10 kwietnia 2021 r. – poinformowanie laureatów i ogłoszenie wyników na stronie internetowej konkursu: ochronagatunkow.edu.pl
 6. do dnia 30 kwietnia 2021 r. – termin złożenia w biurze Organizatora oryginalnych dokumentów konkursowych przez wnioskodawców, którym przydzielone zostało wsparcie
 7. od kwietnia do 30 września  2021 r. – realizacja zadań określonych we wniosku
 8. do dnia 31 czerwca 2021 r. – nadsyłanie sprawozdań częściowych ze zrealizowanych zadań na wniosek Zleceniodawcy tj Stowarzyszenia „Tilia”.
 9. do dnia 31 października 2021 r. – nadsyłanie sprawozdań końcowych ze zrealizowanych zadań.
 10. do 30 listopada 2021 r. – rozliczenie realizacji zadań

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i realizacji działań w formie projektu angażującego społeczność np. dzieci i młodzież, przyczyniających się do podnoszenia świadomości ekologicznej. Przykładowe tematy mogą dotyczyć:

 1. bioróżnorodność (np. ochrona drzew bądź planowane nasadzenia),
 2. promocja wiedzy dotyczącej wody (np. oszczędzanie wody),
 3. ochrona zwierząt – zwierzęta domowe i hodowlane,
 4. produkcja i oszczędzanie energii,
 5. ładu przestrzennego,
 6. postępowania z odpadami,
 7. przeciwdziałanie niskiej emisji (smog) – promocja zachowań prozdrowotnych związanych z ocieplaniem budynków,
 8. wsparcie dla grup wiekowych, płciowych, niepełnosprawnych (np. w jaki sposób seniorzy mogą wykorzystać swój czas na rzecz ochrony środowiska?),
 9. współpraca międzypokoleniowa – wymiana doświadczeń i usług, dzielenie się czasem itp.,
 10. promocja zdrowej żywności,
 11. estetyka i jakość życia – działania mające na celu dbanie bądź odtwarzanie lokalnej przestrzeni publicznej np. elementy krajobrazu czy architektury,
 12. działania artystyczne promujące zrównoważony rozwój – np. mural, koncert, warsztaty (literackie, teatralne itp.).

Projekty powinny być zrealizowane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i w miejscach publicznie dostępnych, otwartych dla osób pragnących uczestniczyć w projekcie, w tym na terenie placówki oświatowej.

Wsparcie dla jednej placówki może wynosić maksymalnie do 3000,00 zł. Koszty dot. Voucheru zostaną pokryte po wystawieniu faktury na organizatora konkursu zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie. Uczestnicy konkursu nie są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego.

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie II NABÓR

termin przesyłania przesunięto do 15.03.21 r.

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu zrealizowania konkursu na voucher zgodnie z zamieszczoną poniżej informacją RODO
  Skip to content