Kontakt

Leśniczówka Barbarka

 

Siedziba Stowarzyszenia Tilia Odział Szkoła Leśna na Barbarce

ul. Przysiecka 13

Toruń Kujawsko-pomorskie 87-100

Polska

Telefon: 566576085

Prezes Stowarzyszenia  „Tilia” :

Zbigniew Szcześniak, tel. 602 788 549

e-mail: prezes@tilia.org.pl

Adres do korespondencji:

ul. Przysiecka 13

87-100 Toruń

Organizacja pozarządowa – organizacja pożytku publicznego

KRS 0000028517

Nr NIP 9561696274

Nr REGON 870341405

Bank Ochrony Środowiska o/Toruń

Nr konta: 56154013042035890058950001

Odział OWES

Biuro projektu:
Adres: Wola Zamkowa 12a, 87 – 100 Toruń,
Telefon: (56) 652-22-40
Fax: (56) 652-22-41
E-mail: owes@ekonomia-spoleczna.com.pl
Biuro OWES czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Skip to content