Zapraszamy grupy szkolne z województwa kujawsko-pomorskiego do uczestnictwa w warsztatach terenowych organizowanych w ramach naszego projektu.

 Przygotowaliśmy dla Was 10 scenariuszy z podziałem na cztery kategorii wiekowej (klasy I-III SP, IV- VI, VII-VIII i ponadpodstawowe) z następujących tematów:

 1. Porównanie środowiska lądowego i wodnego.
 2. Siedliska ekosystemów lądowych.
 3. Ekosystemy wód słodkich.
 4. Płazy Polski.
 5. Zagrożenia płazów wynikające z zanieczyszczeń środowiska, w tym niskiej emisji
  oraz nieodpowiedniego zagospodarowania krajobrazu. Metody ochrony płazów.
 6. Organizmy wodne jako bioindykatory środowiska.
 7. Wiosna w rezerwacie „Las Piwnicki”.
 8. Lato w rezerwacie „Las Piwnicki”.
 9. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
 10. Podchody edukacyjne na ścieżce z aplikacją „Płazy Barbarki”.

Warsztaty trwają 4 godziny lekcyjne.

Opiekunów grup zainteresowanych udziałem w warsztatach w okresie od września do grudnia 2020  prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 56 657 60 85 wew. 85.

 

Skip to content