Zapraszamy do udziału w Festiwalu Ekologicznym pn „Ochrona płazów ochrona gatunków. Edycja 2022” organizowanym na terenie Osady Leśnej Barbarka  (ul. Przysiecka 13 w Toruniu ) w dniach 5-7 kwietnia 2022 r.

 REALIZATOR: Agencja Reklamowa Gall  s.c. Przemysław Zasuwa, Leszek Milewski, ul. Szosa Chełmińska 50, 87-100 Toruń, NIP: 879-10-08-248, REGON 870289290 na zlecenie Stowarzyszenia „Tilia”

 UCZESTNICY: uczniowie szkół zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 TERMIN:  5-7 kwietnia 2022 r. (wtorek- czwartek)

każdego dnia w dwóch turach w godz. od 9.30 do 12.00 oraz  od 12.30 do 15.00

(w każdej turze weźmie udział 10 grup, razem ok. 225 osób)

 UDZIAŁ W FESTIWALU JEST BEZPŁATNY – OBOWIĄZUJĄ ZAPISY-LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

 DOFINANSOWANIE DO DOJAZDU: Realizator zapewnia dofinansowanie dojazdu na Festiwal dla grup liczących ok. 25  uczniów (min. 20 os.)  w wysokości  do 250 zł brutto, a dla grup liczących ok. 50 uczniów (min. 45 os.) do 500 zł brutto.

W PROGRAMIE FESTIWALU:

Na Festiwal przygotowanych zostanie 10 stanowisk warsztatowych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i środków dydaktycznych, tak aby w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodych osób zaprezentować wybrane zagadnienia ekologiczne dotyczące ochrony bioróżnorodności i walorów krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego .  Zespoły, liczące ok 20-25 osób uczestniczące w festiwalu, będą brały udział w warsztatach na 6 stanowiskach. Na każdym stanowisku uczestnicy będą pracować ok. 20 min.  Realizowane warsztaty będą dostosowane merytorycznie oraz metodycznie do wieku uczestników.

W czasie Festiwalu każdy z uczestników otrzyma drobny poczęstunek: wodę (0,5 l) oraz jabłko i drożdżówkę.

Za aktywny udział uczniów w warsztatach dla każdego zespołu, liczącego ok 25 osób, przygotowana zostanie nagroda niespodzianka.

Festiwal zrealizowany zostanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizacji wydarzeń i warsztatów w takcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny.

 1. Stanowiska warsztatowe:
 2. Formy ochrony przyrody
 3. Gatunki chronione
 4. Ekosystemy wodne
 5. Ekosystemy leśne
 6. Płazy Polski
 7. Gra terenowa – Bioróżnorodność
 8. Koło fortuny
 9. Terenowe gry edukacyjne: memo i puzzle
 10. Podchody na ścieżkach terenowych
 11. Chrońmy płazy

 

Załączniki:

 

Skip to content