Akcja chrońmy płazy

Akcja prowadzona przez Stowarzyszenia „Tilia”  na terenie Osady Leśnej na Barbarce oraz w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”. Więcej informacji w zakładce Ochrona Płazów.

Aktualności

Gatunki inwazyjne na Barbarce

Gatunki inwazyjne na Barbarce

W trakcie realizacji badań monitoringowych płazów przez Stowarzyszenie „Tilia” odłowiono ze stawu na Barbarce 2 żółwie uznane za inwazyjne na terenie Polski (ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym).

czytaj dalej
Ochrona płazów, ochrona gatunków

Ochrona płazów, ochrona gatunków

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce już drugi sezon wiosenny prowadzi program badań monitoringowych płazów. Duża część działań skupia się na terenie wokół Osady Leśnej na Barbarce wokół stawu ale badaniami objęto tez kilka zbiorników w pobliżu Barbarki. Przed przeprowadzeniem obserwacji terenowych dokonano przeglądu map i pieszej eksploracji okolicy, w celu zlokalizowania zbiorników wodnych i mokradeł – potencjalnych miejsc rozrodu i bytowania płazów. Szukano zbiorników w pierścieniu lasów wokół Torunia, na odcinkach zachodnim (lasy Bielan, Wrzosów, Barbarki i Olka) i północnym (Las Piwnicki, Las Lulkowski, Las Łysomicki i Las Papowski).

czytaj dalej
Ochrona płazów, ochrona gatunków

Ochrona płazów, ochrona gatunków

Na terenie naszej Osady od marca 2020r. prowadzone są badania składu i liczebności płazów. W tym roku również prowadzimy badania przy okazji budowy systemu zabezpieczeń w postaci płotków. Na podstawie prowadzonych badań możemy powiedzieć że po naszej Osadzie maszerują głównie ropuchy szare.

czytaj dalej

Materiały edukacyjne

W ramach działań edukacyjnych przygotowano zestaw 10 scenariuszy warsztatów z kartami pracy, prezentacjami multimedialnymi przewodnikami i zestawami doświadczeń. Celem stworzenia nowych scenariuszy jest poszerzenie oferty tematycznej o zagadnienia związane z ochroną płazów oraz wykorzystanie infrastruktury centrum edukacji ekologicznej do badań fenologicznych i monitoringowych rezerwatu przyrody „Las Piwnicki”.

Opracowano materiały do warsztatów:

  1. Porównanie środowiska lądowego i wodnego
  2. Siedliska ekosystemów lądowych
  3. Ekosystemy wód słodkich
  4. Płazy Polski
  5. Zagrożenia płazów wynikające z zanieczyszczeń środowiska, w tym niskiej emisji oraz nieodpowiedniego zagospodarowania krajobrazu. Metody ochrony płazów.
  6. Organizmy wodne jako bioindykatory środowiska
  7. Wiosna w rezerwacie „Las Piwnicki”
  8. Lato w rezerwacie „Las Piwnicki”
  9. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
  10. Podchody edukacyjne na ścieżce z aplikacja „Płazy Barbarki”

 

W przypadku 6 warsztatów zostały przygotowane specjalne pakiety edukacyjne (prezentacja, film edukacyjny, karty pracy, quizy, konkursy), które mogą otrzymać bezpłatnie nauczyciele z terenu woj. kujawsko-pomorskiego po wcześniejszym zgłoszeniu.

Mobilna aplikacja tilia

To nowoczesne narzędzie do edukacji ekologicznej i przekazywania w sposób innowacyjny treści dotyczących ochrony przyrody. W ramach aplikacji przygotowano 15 wirtualnych tablic z informacjami dotyczącymi ochrony i różnorodności biologicznej płazów, ekosystemu stawu oraz rezerwatu przyrody „Las Piwnicki”. Do każdej z tablic zostały przygotowane zadania aktywizujące, zdjęcia, teksty i pliki audio aby w sposób atrakcyjny i przystępny przedstawić prezentowane zagadnienia. Dostęp do aplikacji jest bezpłatny. 

Rozrywka

Quiz

Przetestuj swoją wiedzę w naszym super quizie o płazach.

Memo

Czy masz dobrą pamięć? Sprawdź to grając w płazo-memo.

Puzzle

Ułoż najpiękniejsze widoki z okolic Barbarki i lasu Piwnickiego

Kolorowanka

Zabawa dla najmłodszych z pięknymi rysunkami.

Gra planszowa

Zagraj ze znajomymi i dowiedz się czegoś nowego o płazach.

 

Skip to content