Na terenie naszej Osady od marca 2020r. prowadzone są badania składu i liczebności płazów. W tym roku również prowadzimy badania przy okazji budowy systemu zabezpieczeń w postaci płotków. Na podstawie prowadzonych badań możemy powiedzieć że po naszej Osadzie maszerują głównie ropuchy szare (94% odnotowanych płazów), swoje zimowiska mają w okolicznych lasach na zachód i północ od zbiornika wodnego. Po pierwszym roku badań przygotowaliśmy 2 zimowiska dla płazów, liczymy, że zadomowią się w ich pobliżu ropuchy. Tym bardziej ważne jest aby ropuchy szare miały gdzie bezpiecznie przezimować, że osobniki dorosłe wracają wiosną do tego samego zbiornika, w którym rozwijały się ze skrzeku. Już niedługo zamieścimy raport z naszych badań na stronie.

 

Działania ochronne oraz monitoring płazów są realizowane w ramach projektu:

  •  Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”. Realizowany w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.

 

Skip to content