Czy byłeś już w pierwotnej puszczy pod Toruniem?

Jeśli nie to pobierz naszą bezpłatną aplikację TILIA a dowiesz się jak tam trafić. Skorzystaj z informacji  na podstronie aplikacja Tilia, odszukaj w terenie stanowiska i wirtualne  i  rozwiązuj zadania  edukacyjnych mobilnej aplikacji. Baw się i ucz na wirtualnej ścieżce. 

Rezerwat „Las Piwnicki” utworzono 25 sierpnia 1956 r. na powierzchni 25,83 ha rozporządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. W 1981 roku obszar rezerwatu powiększono do 37,20 ha. Organem zarządzającym jest Nadleśnictwo Toruń. Ze względu na przedmiot ochrony jest to rezerwat leśny, biocenotyczny. Pierwszym motywem objęcia ochroną Lasu Piwnickiego było niespotykane w regionie nagromadzenie pomnikowych okazów dębu (ponad 350 lat) i sosny (ponad 160 lat). Sosna w rezerwacie pochodzi z nasadzeń. Pierwsze drzewostany sosnowe zostały wprowadzone sztucznie pod koniec XVIII w. W latach 70-tych XX w. starsze okazy sosen zaczęły obumierać, także dęby wykazują objawy starzenia się i stopniowo giną z drzewostanu. W lukach po obumarłych drzewach pojawia się podrost graba i osiki. Wraz z kruszyną, bzem czarnym, leszczyną i dereniem tworzą trudne do przebycia zakrzaczenia.

 

Skip to content