Konkurs rozgrywany był z podziałem na powiaty woj. kujawsko-pomorskiego.

Do konkursu zgłoszone zostały 23 oferty z 15 powiatów, w tym z 12 powiatów, z  których placówki nie brały udziału w I naborze.

W każdym powiecie, z którego wpłynęły oferty spełniające wymogi formalne i które uzyskały minimum 70% maksymalnej liczby punktów ( tj. 28/40 pkt) jury konkursowe przyznało voucher placówce, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

Pozostałe środki (3 vouchery po 3000 zł) przyznane zostały wśród pozostałych placówkom zgodnie z uzyskaną przez nich punktacją.

 Wyłonieni w konkursie laureaci, którym przyznane zostały dotacje, zobowiązani są dostarczyć do biura Organizatora oryginalnych dokumentów konkursowych do dnia 30 kwietnia 2021.r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu do biura Organizatora. Nie złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie wykluczeniem placówki z udziału w konkursie i przyznaniem dotacji uczestnikom z listy rezerwowej.

 

Lista 12 placówek, którym udzielono wsparcie na realizację zadań w II naborze konkursu (zadania realizowane w okresie  kwiecień – wrzesień 2021

 

 1. Placówki, zlokalizowane na terenie powiatów, z których nie zgłosiły się szkoły lub przedszkola w I naborze lub których oferty uzyskały w II naborze w danym powiecie największą ilość punktów:

 

 1. Niepubliczne Przedszkole Bim – Bam – Bino w Aleksandrowie Kujawskim – powiat aleksandrowski – ilość przyznanych punktów: 38,33
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie – powiat  chełmiński – ilość przyznanych punktów: 38,3
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłobii – powiat  włocławski – ilość przyznanych punktów: 37
 4. Przedszkole Publiczne nr 12 we Włocławku – powiat Miasto Włocławek – ilość przyznanych punktów: 34,67
 5. Szkoła Podstawowa w Radzynku – powiat rypiński – ilość przyznanych punktów: 34,67
 6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie – powiat radziejowski – ilość przyznanych punktów: 33
 7. Szkoła Podstawowa w Węgiersku – powiat golubsko- dobrzyński – ilość przyznanych punktów: 31,67
 8. Szkoła Podstawowa nr 20 w Grudziądzu – powiat Miasto Grudziądz- ilość przyznanych punktów: 31
 9. Szkoła Podstawowa w Sosnówce – powiat grudziądzki – ilość przyznanych punktów: 28,33

 

 1. Placówki, które w II naborze uzyskały największą ilość punktów wśród szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie powiatów, w których wcześniej przyznano vouchery:

 

 1. ISOB – International School of Bydgoszcz w Bydgoszczy – powiat Miasto Bydgoszcz- ilość przyznanych punktów – 40
 2. Przedszkole Miejskie nr 2 w Toruniu – powiat Miasto Toruń –  ilość przyznanych punktów: 36,33
 3. Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu – powiat Miasto Toruń – ilość przyznanych punktów: 36,33

 

Lista Rezerwowa – placówki, których oferty uzyskały wymagane minimum punktowe (min 28/40 pkt), ale zlokalizowane są na terenie powiatów, z których szkoły/przedszkola zdobyły Voucher w I naborze lub  inne placówki z tego powiatu w II naborze uzyskały  większą ilość punktów.

 • Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – powiat toruński – ilość przyznanych punktów 34,33
 • Szkoła Podstawowa „Cambride Academy” w Toruniu – powiat Miasto Toruń – ilość przyznanych punktów 31,67
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Toruniu – powiat Miasto Toruń – ilość przyznanych punktów 31,67
 • Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mali Giganci” w Toruniu – powiat Miasto Toruń – ilość przyznanych punktów: 30,67
 • Szkoła Podstawowa w Ciechocinie – powiat golubsko- dobrzyński – ilość przyznanych punktów: 28,67
 • Dwujęzyczne Przedszkole Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach – powiat toruński –  ilość przyznanych punktów: 28,33

Lista placówek, których oferty spełniały wymogi formalne, ale w ocenie merytorycznej uzyskały mniej niż 70%  maksymalnej liczby punktów

 • Szkoła Podstawowa w Grupie – powiat świecki – ilość przyznanych punktów: 24
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi – powiat tucholski – ilość przyznanych punktów:20,33
 • Zespół Szkół w Strzelnie – powiat mogileński – ilość przyznanych punktów: 21,33

 

Lista placówek, których oferty nie spełniły  wymogów formalnych:

 • Prywatne Przedszkole i Żłobek Delfinek 2 w Toruniu – powiat Miasto Toruń – niekompletna oferta
 • Technikum Leśne w Tucholi – powiat tucholski –  wnioskowana kwota wielokrotnie przekraczała wartość Vouchera

 

 

Skip to content