Już jesień. To czas kiedy bobry przygotowują się do zimy. Nie zapadają one w sen zimowy, magazynują za to zapasy pod powierzchnią wody. Gromadzą głównie gałęzie drzew np. topól i wierzb oraz soczyste korzenie i kłącza roślin np. trzcin czy kosaćców. Zimą woda działa jak chłodziarka i pomaga zachować świeżość zmagazynowanych roślin. Bobry składują je zwykle w pobliży wyjścia z żeremia lub nory. Wielkość magazynów jest różna, zależy od liczebności bobrzej rodziny i warunków środowiska.

Bobry zostały świetnie wyposażone przez naturę w “narzędzia” umożliwiające obróbkę drewna. Są to potężne mięśnie szczęk i ostre siekacze, pokryte z zewnątrz warstwą bardzo twardego, żółtego szkliwa. Ściera się ono znacznie wolniej niż wewnętrzna część zęba, dzięki czemu jego część tnąca przyjmuje dłutowaty kształt.

Więcej informacji o bobrach znajdziesz w aplikacji Tilia, która jest do pobrania w Google Play lub App Store. Aplikacja przygotowana została przez Stowarzyszenie „Tilia” w ramach działalności w Szkole Leśnej na Barbarce i realizowana jest w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody oraz dofinansowana jest ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

 

Skip to content