Ostatnie wichury dały się we znaki również drzewom na Barbarce i w rezerwacie Las Piwnicki. Co prawda większych szkód i zniszczeń brak, nie obyło się jednak bez połamanych gałęzi i kilku zwalonych pni. Jeden z nich przewrócił się niemal na tamę, którą bobry zbudowały na strumieniu Czerwona Woda na terenie Barbarki.  Pień wpasował się niemal idealnie w  konstrukcję tamy, oszczędzając tym samym pracy naszym bobrom. Tamy budowane przez bobry mogą mieć nawet kilka m wysokości i kilkaset m długości. Nasza barbarkowa tama jest raczej niewielka ma około 1 m wysokości i około 4 m długości. Zbudowana jest z błota, mułu i gałęzi . Budując tamy bobry formują zwykle wał z mułu i piasku dennego, po czym mocują na dnie gałęzie, które stanowią szkielet. Układają je w kierunku zgodnym z przepływem wody lub wbijają w dno. Później kolejno układają gałęzie poprzecznie, darń, muł oraz części roślin i warstwa po warstwie wznoszą budowlę ku zamierzonemu poziomowi. Gotowa tama zachowuje szczelność, a spiętrzona woda może przelewać się tylko wierzchem.  Więcej na temat bobrów i ich budowli dowiesz się z aplikacji Tilia, która jest do pobrania w Google Play lub App Store. Aplikacja przygotowana została przez Stowarzyszenie „Tilia” w ramach działalności w Szkole Leśnej na Barbarce i realizowana jest w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody oraz dofinansowana jest ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Skip to content