Stowarzyszanie „Tilia” i Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają grupy szkolne i przedszkolne, działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w warsztatach terenowych, realizowanych w Szkole Leśnej na Barbarce w  Toruniu w okresie od lutego do czerwca 2021.

Opiekunów zainteresowanych grup prosimy o kontakt telefoniczny (56) 657 60 85 wew. 85 (poniedziałek – piątek).

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników. Trwają dwie lub trzy godziny lekcyjne. Istnieje możliwość zrealizowania kilku warsztatów w ciągu jednego dnia i organizacji ogniska po warsztatach.

Szkoła Leśna na Barbarce to ośrodek edukacji ekologicznej, położony w kompleksie leśnym ok 8 km od centrum Torunia. Na terenie Osady znajduje się elementy infrastruktury służące rekreacji tj. bezpłatne place zabaw i polany, na których można przeprowadzać gry i zabawy, a także park linowy i park rekreacyjny. Jest to więc doskonałe miejsce, w którym naukę terenową można połączyć z zabawą na świeżym powietrzu.

W razie niepogody zapewniamy sale dydaktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każda grupa ma przygotowaną własną salę i grupy nie mają kontaktu ze sobą.

Jeśli nie macie Państwo możliwości przyjazdu do nas zapraszamy do korzystania z naszych autorskich bezpłatnych pakietów edukacyjnych do nauki zdalnej. Ofertę warsztatów zdalnych prześlemy Państwu w kolejnej wiadomości mailowej.

Warsztaty organizowane są w ramach projektów pn.:

  • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”, realizowanego i finansowanego w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.
  •  Ochrona różnorodności biologicznej płazów poprzez zakup zabezpieczeń na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu , realizowanego i finansowanego w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT.
Skip to content