Zapraszamy do udziału w mobilnych, bezpłatnych warsztatach edukacyjnych realizowanych w ramach naszego projektu w placówkach oświatowych na terenie całego województwa kujawsko – pomorskiego.

W warsztatach udział wziąć może jedynie 30 placówek oświatowych z województwa kujawsko – pomorskiego. Na terenie placówki mobilny punkt edukacyjny dostępny będzie dla około 150 uczestników przez 5 godzin zegarowych.

Organizacja warsztatów na terenie szkoły poprzedzona być musi przesłaniem wypełnionej karty zgłoszenia znajdującej się na naszej stronie internetowej w zakładce „Akcje mobilne”. Karta sporządzona została w postaci formularza on line.

Przesłanie karty nie jest jednoznaczne z przyjazdem i organizacją mobilnych warsztatów na terenie placówki. Spośród kart napływających do biura Stowarzyszenia „Tilia”, wybranych zostanie 30 placówek oświatowych na terenie których Stowarzyszenie przeprowadzi warsztaty. Na decyzję przyjazdu ma wpływ kolejność napływających zgłoszeń. Dodatkowo pod uwagę brana będzie lokalizacja placówki a także ilość szacowanych odbiorców. W przypadku pozytywnej decyzji nawiązany zostanie kontakt z koordynatorem zdarzenia w celu ustalenia szczegółów wizyty.

Stanowisko zajmuje łącznie powierzchnię około 40 m2. Montaż stanowiska wymaga podłączenia do prądu.

W skład mobilnego stoiska wchodzą namioty, stoły, siedziska a także:

– stanowisko edukacyjne „Płazy”- 6 dwustronnie nadrukowanych plansz edukacyjnych zawierających ciekawostki oraz charakterystykę poszczególnych gatunków płazów

– stanowisko edukacyjne „Siedlisko zwierząt”, tajemnicze 6 skrzynek z otworami na dłonie, przez które uczestnicy mają za zadanie rozpoznać siedlisko jakiego zwierzęcia kryje się w środku,

– stanowisko edukacyjne „Siedlisko płazów”; namiot, którego wnętrze przekształcono w podwodny świat (namiot o wym. 3 m x 3 m, okulary VR, głośniki, lampki LED)

– stanowisko przestrzenne pokazujące rozwój płazów; 2 tablice ilustrujące kolejne etapy rozwoju płaza ogoniastego i bezogoniastego, 2 duże przestrzenne cykle rozwojowe oraz instalacja „Cykl życiowy żaby”.

– gra planszowa z kostką „Kto pierwszy w wodzie”(rozmiar całości 5 m x 5 m),

– plenerowe puzzle 25 puzzli (rozmiar całości 3 m x 3 m),

– memo terenowe 2 rodzaje – 24 karty (rozmiar 2 x 2 m)

W ramach mobilnych warsztatów uczestnikom rozdawane będą gadżety/ drobne nagrody w postaci owoców sezonowych, znaczków typu buton, naklejki a także broszura edukacyjna „Czynna ochrona płazów i ochrona różnorodności biologicznej” itp.

Mobilne warsztaty obsługiwane są przez 6 osób – pracowników Stowarzyszenia „Tilia”. Jest to wykwalifikowany personel z wyższym wykształceniem, posiadający doświadczenie w opracowywaniu, prowadzeniu zajęć, warsztatów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży, akcji, kampanii w zakresie ekologiczno – przyrodniczym.

Skip to content