Woda w rezerwacie

W centralnej części rezerwatu przyrody „Las Piwnicki” możemy obserwować zarastające roślinnością szuwarową stawy rybne. Nad stawem spotykamy
zbiorowiska roślinności nadwodnej i wodnej w tym rośliny: trzciny, pałki, turzyce i sit, w strefie otwartej toni wodnej łatwo rozpoznamy rośliny o pędach
zanurzonych np. rogatka sztywnego, moczarkę kanadyjską oraz rośliny o liściach pływających, np. rzęsę drobną. Wokół stawów możemy zaobserwować
wiele gatunków zwierząt od owadów po przedstawicieli ssaków kopytnych. Zbiornik wodny sprzyja występowaniu płazów m.in. można odnotować żabę
wodną Rana esculenta, żabę trawną Rana temporaria czy kumaka nizinnego . Na uwagę zasługuje obecność bobra europejskiego Castor fiber, którego ślady
żerowania można zaobserwować na pniach drzew. Szuwary są miejscem, gdzie składa i wysiaduje swoje jaja wiele ptaków wodnych. W rezerwacie „Las
Piwnicki” możemy obserwować min. żurawia, gęgawę, krzyżówkę, łyskę, czaplę siwą, bociana białego.

Aktualizacja:

30 lipca 2020 r- kliknij tutaj

Skip to content