Struga Łysomicka

Ols, oles, olszyna

las olchowy porasta bagienne siedliska o okresowo wysokim poziomie wody stojącej i różnej żyzności. Ma zwykle charakterystyczną kępową strukturę runa – na kępach wokół szyi korzeniowej olszy rosną gatunki borowe, a w dolinkach okresowo wypełnianych wodą rośliny bagienne. Zbiorowisko to wytwarzane jest na glebach wytworzonych z torfowisk niskich, lecz często spotyka się je na glebach murszowych. Gatunkiem drzewa dominującym w lesie tego typu jest olsza czarna, czasem towarzyszy jej brzoza omszona, jesion wyniosły lub sosna zwyczajna. Na podszyt składają się: czeremcha zwyczajna Padus avium, kalina koralowa Viburnum opulus, kruszyna pospolita Frangula alnus, a także niektóre gatunki wierzb, np. wierzba uszata Salix aurita. Często spotykany jest również chmiel zwyczajny Humulus lupulus. Kępy porasta bogata roślinność leśna, w tym: bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, kosaciec żółty Iris pseudacorus, kuklik zwisły Geum rivale i czyściec leśny Stachys sylvatica. Rośliny bagienne występujące w zalanych fragmentach lasu to przeważnie knieć błotna Caltha palustris, pępawa błotna Crepis paludosa, psianka słodkogórz Solanum dulcamara.

Skip to content