Różnorodność lasu

Grąd to wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty, zazwyczaj z przewagą grabu i dębu oraz z udziałem różnych innych gatunków. Grądy wykształcają się na glebach średnio żyznych i żyznych, nie zalewanych – z tej przyczyny zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Tam, gdzie kiedyś rosły grądy, teraz z reguły są pola uprawne. Resztki grądów zachowały się jedynie w miejscach trudnych do zajęcia pod uprawy rolne. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000. W zależności od wilgotności gleby i jej żyzności wykształcają się trzy główne warianty siedliskowe:

  • grąd wysoki – na glebach umiarkowanie żyznych,
  • grąd typowy – na glebach żyznych, charakteryzuje się dużym udziałem grabu i niewielkimi domieszkami drzew innych gatunków,
  • grąd niski – na glebach wilgotnych i żyznych, charakteryzuje się dużym udziałem grabu, świerka i dębu.
Skip to content