Roślinność wodna

Woda na Barbarce odgrywała ważną rolę od wieków. Od średniowiecza do końca XIX w osadzie działał młyn wodny. W okresie międzywojennym XX wieku Wydział Dóbr Miejskich toruńskiego Magistratu postanowił uporządkować Osadę i uczynić z niej letnisko dla mieszkańców. Wtedy to przebudowano cieki wodne, doprowadzające wodę do Barbarki, powstały stawy, śluzy i kaskady.

Staw jest zbiornikiem wód stających, o małej powierzchni i głębokości. Brak w nim wyraźnie oddzielonej od siebie strefy przybrzeżnej i strefy głębinowej. Zazwyczaj jest pochodzenia antropogenicznego – powstał w skutek działania człowieka.

W tej chwili wody w stawach na Barbarce nie ma już dużo i zbiornik podlega procesowi eutrofizacji. Nad brzegiem zbiornika rosną olsze, topole, w strefie roślin szuwarowych pałka szerokolistne, jeżogłówka  gałęzista, rdest ziemnowodny. Przy powierzchni wody pływa rzęsa wodna.

Strefowy układ roślinności w zbiornikach wodnych:

  • obszar podmokłego lasu (głównie olsze),
  • zarośla łęgowe (z wierzbą, szakłakiem i kruszyną),
  • strefa podmokłych traw (głównie z udziałem turzyc),
  • typowe zarośla trzcinowe (z jeżogłówką, strzałką wodną, pałką i innymi roślinami – litoral),
  • rośliny o dużych liściach pływających (np. grążel żółty, rdestnica pływająca – litoral),
  • rośliny zanurzone – litoral (moczarka kanadyjska, ramienica),

Aktualizacja:

30 lipca 2020 r. – kliknij tutaj

14 sierpnia 2020 r. – kliknij tutaj

31 sierpnia 2020 r. – kliknij tutaj

15 września 2020 r. – kliknij tutaj

30 września 2020 r. – kliknij tutaj

15 października 2020 r. – kliknij tutaj

Skip to content