Płazy barbarki

Do niedawna uznawano, że w Polsce występuje 18, a nie 19 gatunków płazów. W ostatnich latach wykazano dwa blisko spokrewnione ze sobą gatunki rzekotkę drzewną  i rzekotkę wschodnia Hyla orientalis. Rzekotka wschodnia nie znalazła się jeszcze w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym ochrony gatunkowej. Poza tym stwierdzono w Polsce obecność gatunków: Bufotes variabilis oraz żaby bałkańskiej Pelophylax kurtmuelleri, choć jeszcze nie wiadomo czy nie zostały wprowadzone sztucznie.

W Polsce występują dwa rzędy płazów:

 1. Płazy ogoniaste:
 • salamandry (1 gatunek)- salamandra plamista
 • traszki (4 gatunki) – traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, traszka górska i traszka karpacka
 1. Płazy bezogonowe:
 • żaby (6 gatunków)
  • żaby brunatne (3 gatunki) – żaba trawna, żaba moczarowa, żaba zwinka
  • żaby zielone (3 gatunki)- żaba wodna, żaba śmieszka, żaba jeziorkowa
 • ropuchy (3 gatunki): ropucha szara, ropucha zielona, ropucha paskówka
 • kumaki (2 gatunki): kumak nizinny, kumak górski
 • grzebiuszki (1 gatunek) – grzebiuszka ziemna
 • rzekotki (2 gatunki) – rzekotka drzewna, rzekotka wschodnia

Cechy charakterystyczne płazów:

 • Są związane z dwoma środowiskami – dwuśrodowiskowe.
 • Są zmiennocieplne. – w okresie zimowym hibernują.
 • Ciało maja pokryte delikatną półprzepuszczalną dla powietrza i wody skórą, która spełnią rolę organu oddechowego.
 • Dorosłe osobniki pobierają pokarm zwierzęcy.
 • Mają dwie pary pięciopalczastych kończyn.
 • Mają niewielkie zęby.
 • Czaszka połączona jest z kręgosłupem za pomocą dwóch kłykci potylicznych, więc mogą poruszać głową w kierunku góra-dół.
 • U większości zapłodnienie jest zewnętrzne – brak narządów płciowych.

Żaba wodna Pelophylax esculentus

Ropucha szara Bufo bufo

Żaba trawna Rana temporaria

Skip to content