W okresie wiosennym na terenie Osady Leśnej Barbarka tradycyjnie pojawią się charakterystyczne  bariery z pułapkami na płazy. Bariery zapobiegają wchodzeniu płazów na teren dróg i ścieżek uczęszczanych przez spacerowiczów. Nasze działanie ma na celu odtworzenie liczebności płazów bytujących w lasach Barbarki poprzez zabezpieczenie szlaków migracyjnych płazów w okresie rozrodu oraz odtworzenie siedlisk – zimowisk płazów.

Podczas wędrówek na terenie Osady Leśnej prosimy o zwracanie uwagi na migrujące żaby i ropuch, jeśli zauważycie zwierzęta w pułapkach prosimy ich nie wyjmować. Płazy, które wpadną do pułapek zanim zostaną wypuszczone do zbiornika wodnego zostaną zbadane i policzone. Wyniki badań znajdziecie już niedługo na naszych stronach.

Działania ochronne oraz monitoring płazów są realizowane w ramach projektu:

  •  Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”. Realizowany w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.

 

Skip to content