kolonie nietoperzy

Rezerwat ‘”Las Piwnicki’ jest siedliskiem występowania różnych gatunków nietoperzy. Nietoperze (łac. Chiroptera) to rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin. Zamieszkują całą kulę ziemską z wyjątkiem Antarktydy, najliczniej strefę tropików. W Polsce stwierdzono dotąd 25 gatunków.

Są to jedyne zdolne do aktywnego lotu ssaki, w przeważającej większości prowadzące nocny tryb życia, nietoperze cechują się skrzydłami umożliwiającymi im samodzielne latanie. Skrzydła powstały z wydłużonych palców przedniej kończyny, przedramienia, ramienia oraz błony lotnej. Nietoperze posiadają wydatne uszy, ponieważ słuch i zmysł echolokacji są podstawowymi zmysłami przy orientacji w przestrzeni i zdobywaniu pokarmu.

Nietoperze w czasie lotu wydają średnio 20–30 ultradźwięków na sekundę, natomiast gdy zbliżają się do przeszkody ok. 200/sekundę. Potrafią bezbłędnie odróżnić echo własnych dźwięków od innych, nawet o tej samej częstotliwości. Odbioru własnych sygnałów nie zakłócają nawet hałasy otoczenia. Nietoperze przychodzą na świat późną wiosną. W tym czasie samice tworzą tzw. kolonie rozrodcze, w których rodzą i wychowują swoje młode. Kolonie takie mogą liczyć od kilku do kilkuset osobników, zależnie od gatunku.

Nietoperze nie budują gniazd ani innych schronień, lecz korzystają z już istniejących kryjówek, przy czym wybierają przede wszystkim miejsca ciepłe i zaciszne. Kryjówkami zajmowanymi przez kolonie rozrodcze są najczęściej strychy lub inne zakamarki budynków oraz dziuple drzew, a często również budki o specjalnej konstrukcji, wieszane na ścianach budynków lub pniach drzew. Wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce podlegają ochronie ścisłej na podstawie rozporządzenie Ministra Środowiska. Nietoperze są chronione w sposób czynny poprzez wieszanie budek rozrodczych w miejscach gdzie brakuje naturalnych schronień.

Aktualizacje :

30 lipca 2020 r – kliknij tutaj

14 sierpnia 2020 r. – kliknij tutaj

31 sierpnia 2020 r. – kliknij tutaj

15 września 2020 r. – kliknij tutaj

30 września 2020 r. – kliknij tutaj

15 październik 2020 r. – kliknij tutaj

Skip to content