Działalność bobrów

Jednymi z najciekawszych zwierząt, które występują na terenie Lasu Piwnickiego są bobry.  Jest to  jeden z tych gatunków, które powodują najwięcej konfliktów na linii człowiek – przyroda.

Skąd się biorą te nieporozumienia?

Bobry zamieszkują  prawie każdą dolinę rzeczną. Nawet najmniejszy strumień potrafią zaadoptować na potrzeby własne. Dzięki niezwykłym umiejętnościom budowniczym oraz niebywałym zmysłom inżynierskim, potrafią ujarzmić tereny trudne, podmokłe. Jest to jedyne zwierzę (po człowieku) potrafiące w takiej skali uczynić sobie naturę poddaną.

Dlaczego bobry budują tamy i zabudowy?

Cała działalność bobrowa ma na celu stworzenie strefy bezpiecznej do życia – tamy, domki, nory, kanały.  Każda z tych konstrukcji ma swoje cele i pełni określone funkcje w życiu bobrów.

Bobry tak jak ludzie swoje siedliska maja ściśle uzależnione od dostępu do wody – zdarzało się tak w historii, że na tym samym terenie panowali dwaj Gospodarze – bobry i ludzie – a każdy z nich miał inną wizję swojego „gospodarstwa”. Bobry kumulowały wodę w rozlewiskach dzięki budowanym tamom, ludzie natomiast pragnęli osuszać tereny pod uprawę ziemi. Dlatego też od dawnych lat słyszy się od ludzi, że bobry to szkodzące gryzonie. W rozlewiskach, które tworzone są dzięki działaniom bobrów swoje siedliska maja liczne gatunki żab, ropuch, traszek, a także ptaków – np. żurawie. Liczne gatunki roślin wodnych i około-brzeżnych może rozwijać się, co stanowi doskonały pokarm dla wielu gatunków zwierząt roślinożernych – w tym i dla samego bobra.

 Ich działalność zachowuje bioróżnorodność terenu i pozwala odrodzić się nadszarpniętej przez człowieka przyrodzie.

Skip to content