Aplikacja TILIA to dla wszystkich przyrodników niesamowite narzędzie do odkrywania tajników przyrody i odnotowywania zmian zachodzących w przyrodzie. Wybierz się na spacer do Rezerwatu przyrody „Las Piwnicki” lub na Barbarkę koło Torunia. Skorzystaj  i podziel się z innymi wiedzą o naszej aplikacji.

Rezerwat „Las Piwnicki” to leśny rezerwat przyrody (37,20ha) o ochronie częściowej. Położony w pobliżu Torunia. Jest jednym z  najstarszych rezerwatów ziemi chełmińskiej. Jego ochrona rozpoczęła się w 1924r. kiedy został wydany zakaz wycinki drzew w Lesie Piwnickim. W rezerwacie „Las Piwnicki” ochroną objęty jest wielogatunkowy las o cechach naturalnych. Obecnie rozwija się tam zespół łęgu olszowego i dwa podzespoły grądu niskiego i typowego. Na terenie rezerwatu odnotowano liczne gatunki roślin, zwierząt i grzybów. W rezerwacie warto zobaczyć jeszcze dawny domek myśliwski ulokowany w uroczym miejscu, nad stawami otoczony pomnikowymi dębami.

Skip to content