Wokół tematu dokarmiania zwierząt narosło wiele kontrowersji. To szeroko kojarzony sposób pomocy zwierzętom, jednak należy pamiętać że dokarmianie, zwłaszcza prowadzone nieprawidłowo,  bywa szkodliwe dla zwierząt, ponadto może przynosić korzyści pojedynczym osobnikom, ale rzadko przyczynia się do ochrony gatunku jako całości. Istnieją bardziej skuteczne są formy pomocy zwierzętom jak np. ochrona siedlisk np. oczek wodnych czy polan śródleśnych, różnicowanie składu gatunkowego drzew i podszytu w lasach, sadzenie na działce rodzimych krzewów, których owoce są zimą zjadane przez ptaki, ochrona śródpolnych zadrzewień i zakrzewień, ograniczanie stosowania chemicznej walki z owadami.

Więcej o dokarmianiu zwierząt leśnych kliknij tutaj 

Więcej o dokarmianiu ptaków kliknij tutaj

 

Skip to content